با استفاده از لینک‌های زیر می‌توانید، به نسخه‌های مختلف RSS سایت دسترسی داشته‌باشید:
نوع RSS آدرس RSS
RSS آخرین اخبار https://www.1542.ir/rss
RSS صفحه اصلی https://www.1542.ir/rss-homepage
نوع RSS آدرس RSS
RSS سرویس آدرس RSS
فرهنگی https://www.1542.ir/rss/tp/1
جوانی جمعیت https://www.1542.ir/rss/tp/2
سلامت اجتماعی https://www.1542.ir/rss/tp/3
گفت و گو https://www.1542.ir/rss/tp/68
یادداشت ها https://www.1542.ir/rss/tp/69
عمران اجتماعی https://www.1542.ir/rss/tp/15
نهضت 15 خرداد https://www.1542.ir/rss/tp/16
معرفی آثار https://www.1542.ir/rss/tp/19
چندرسانه‌ای https://www.1542.ir/rss/tp/20
عناوین اسلایدرهای صفحه اصلی https://www.1542.ir/rss/tp/70
بنیاد در دیگر رسانه ها https://www.1542.ir/rss/tp/67